Dell Webcam Central 2.1.15

Dell Webcam Central 2.1.15

Dell Webcam Central – 20,6MB – Freeware –
ra khỏi 16 phiếu
5 Stars User Rating
Một chương trình cho phép người dùng để có ảnh chụp nhanh, video và sử dụng các video trong chương trình chat.

Tổng quan

Dell Webcam Central là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Dell Webcam Central.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 3.738 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Dell Webcam Central là 2.1.15, phát hành vào ngày 22/03/2013. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 16/08/2008. Phiên bản phổ biến nhất là 1.40.05, được sử dụng bởi 35 % trong tất cả các cài đặt.

Dell Webcam Central đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 20,6MB.

Người sử dụng của Dell Webcam Central đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Dell Webcam Central!

Cài đặt

người sử dụng 3.738 UpdateStar có Dell Webcam Central cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản